Rekenen-wiskunde in de onderbouw

Cijfers

Klik voor aantekeningen die ik heb gemaakt tijdens de colleges rekenen-wiskunde hier: Periode 1 Rekenen. Voor smart-art-figuren van rekenen-wiskunde in de onderbouw: Rekenen plaatjes

Klik hier:Begrippen rekenen voor een lijst van definities van termen in het reken-wiskundeonderwijs in de onderbouw.

Zeven principes van ontwikkelingsgericht onderwijs:

1. Kinderen stimuleren om zaken met elkaar in verband te brengen
2. Probeer erachter te komen hoe kinderen denken
3. Confronteer kinderen met elkaars denken
4. Stimuleer kinderen door eigen taalgebruik en het logisch omgaan met hoeveelheden
5. Laat kinderen meer actief hoeveelheden samenstellen in plaats van passief vaststellen
6. Laat kinderen verband ervaren tussen notaties en werkelijkheid
7. Onderwijs zodanig organiseren dat het voor kinderen zinnig is

Het 3D-model is bruikbaar binnen de kleuterdidactiek. De leeromgeving is de contextsituatie.
Domein: brongebied
Doel: wat bereiken?
Didactiek: hoe kun je er komen? Leerlijn kennen

images (1)

Overgang van groep twee naar groep drie

Rekenonderwijs in groep drie dient op groep twee aan te sluiten qua vorm en qua inhoud.
Qua vorm moet het onderwijs didactisch aansluiten bij wat er in groep twee gebeurde. Dit betekent dat er ruimte is voor spontane activiteiten, uitgebuite activiteiten en vooropgezette activiteiten. Geleidelijk verschuift het rekenonderwijs naar methodisch geplande activiteiten, die wel een natuurlijk karakter behouden.
Qua inhoud dient er in groep drie verder te worden gegaan met tellen en getallen en operaties met getallen op drie niveaus. Deze twee onderdelen worden hieronder uitgediept voor groep drie.

Tellen en getallen:
* Telrij tot en met twintig opzeggen
* Structuur in de telrij aanbrengen
* Resultatief tellen tot twintig
* Betekenissen/functies van getallen kennen
* Verkort resultatief tellen op basis van structuur
* Getalsymbolen herkennen en gebruiken
Vervolgen in groep drie met:
* Telrij tot en met honderd opzeggen
* Gestructureerde hoeveelheden (dubbel-, vijf- en tien-structuur) herkennen en aanbrengen

Operaties met getallen op drie niveaus:
* Tellend rekenen (met en zonder telmateriaal)
* Structurerend rekenen (met structuurmateriaal)
* Formeel rekenen (mentaal; op basis van getal- en rekeneigenschappen)

Leerstof groep drie voor verder ontwikkelen van getalbegrip

Kennis van de telrij (akoestisch tellen)
* Telrij vooruit en achteruit opzeggen (ook van … tot …)
* Eerst tot twaalf, dan tot twintig, dan tot honderd
* Met één, twee, vijf en tien springen
* Regelmaat in de telrij (van twintig tot dertig lijkt op van dertig naar veertig)
* Op elk getal volgt telkens weer een ander getal (wel begin, geen eind)

Aantallen tellen
* Vergelijken van aantallen: meer, minder, evenveel
* Resultatief tellen (eerst kleine aantallen, dan grote; eerst ongeordend, dan geordend: getalpatronen en getalbeelden)
* Telstrategieën
* Waarde van getallen (meer/minder, groot/klein)

Inzicht in de opbouw van getallen
* Door splitsen van getallen leer je de structuur kennen (eerst onder tien, dan tien, dan boven tien)
* Getallen onder tien hebben een twee-, vijf- en tien-structuur
* Getallen boven tien hebben een tien-structuur

Functies en betekenissen van getallen
* Telgetal
* Naamgetal
* Hoeveelheidgetal
* Meetgetal
* Rekengetal

Verschijningsvormen van getallen en modellen

Het benoemd getal (contextgetal):
– Verscheidenheid in contextsituaties zorgt voor steeds meer verschillende betekenissen van getallen
– Contextgetallen gaan als referentiepunt fungeren bij het rekenen en het schattend rekenen in contextsituaties

Het puur getal (kaal getal) is voor te stellen met de volgende ‘structuurgetallen’:
– Lijnmodellen (kralenketting, getallenlijn)
– Groepjesmodellen (turfjes, vingers, blokjes, geld)
– Combinatiemodellen (rekenrek, eierdozen)

Een model is:
* een afbeelding van de werkelijkheid
* een ondersteuning voor het rekenen
* een brugfunctie tussen de contextsituatie (concreet) en de formele opgave (abstract)
* bij veelzijdig gebruik in het structureren van getallen krijgt het kind als het ware de oplossing van een opgave cadeau

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s