Zinsdelen benoemen

Zinsdelen Advertenties

Advertenties
Lees Artikel →

Voorlezen prentenboek (checklist)

Waar kun je op letten voordat je een prentenboek gaat gebruiken in de klas? Bekijk het in dit pdf-document: Checklist voorlezen prentenboekChecklist voorlezen prentenboek of in het word-bestand: Checklist voorlezen […]

Advertenties
Lees Artikel →

Eigen vaardigheid rekenen-wiskunde

In de WISCAT-toets worden vier categorieën getoetst, namelijk de basisbewerkingen, breuken/verhoudingen/procenten/kommagetallen, meten/meetkunde en informatieverwerking/kans/woordalgebra, grafieken. Oefeningen basisbewerkingen Oefeningen breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen Oefeningen meten-meetkunde Oefeningen informatieverwerking Succes! Advertenties

Advertenties
Lees Artikel →

Echt erg…

Advertenties

Advertenties
Lees Artikel →

A1 niveau Engels in het basisonderwijs

Checklist A1 voor basisschoolleerlingen Het niveau Engels dat een leerling in de brugklas moet beheersen. Bron: Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs, 2008, Sibilla Oskam. Advertenties

Advertenties
Lees Artikel →

Engels volgens het Europees Referentiekader

ERK can-do-statements In dit bestand is een overzicht te vinden van de can-do-statements. Deze statements bestaan uit zes niveaus, voor de basisschool wordt niveau A1 als uitgangspunt genomen. Bron: Praktische […]

Advertenties
Lees Artikel →

Levensbeschouwing: Wat voor filosoof ben jij?-test

Originally posted on Juf Linn:
Filosoferen met de kinderen in de klas? Leuk! Nog leuker is de kinderen laten ontdekken met wie hun manier van filosoferen het meest overeenkomt. En…

Advertenties
Lees Artikel →