Begrippen NT2

Interferentie: fouten maken op basis van je moedertaal. Actieve woordenschat: woordenschat die je kunt gebruiken en begrijpen. Passieve woordenschat: woordenschat die je kunt begrijpen. Viertakt: voorbereiden, voorbewerken, semantiseren en consolideren. […]

Advertenties
Lees Artikel →

Spellingproblemen groep 3-8

Oorzaken Oorzaken van spellingproblemen kunnen liggen in één van de volgende gebieden: – Taalachterstand of -stoornis – Zwak geheugen – Zwakke waarneming – Cognitieve stijl – Gebrekkig handschrift Kenmerken van […]

Advertenties
Lees Artikel →

Kwetsbaarheid tonen = leven

Gisteren heeft mijn vriend me een heel inspirerend filmpje laten zien van een TEDxTalk door Brené Brown. Haar verhaal gaat over worthiness ofwel waardigheid. Hoe iemand het leven ervaart en […]

Advertenties
Lees Artikel →

Artikel nummer één

Klik hier voor mijn eerste gepubliceerde artikel over klankwoorden, ook wel onomatopeeën genoemd. Bijvoorbeeld: kukeleku en au! Advertenties

Advertenties
Lees Artikel →

A1 niveau Engels in het basisonderwijs

Checklist A1 voor basisschoolleerlingen Het niveau Engels dat een leerling in de brugklas moet beheersen. Bron: Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs, 2008, Sibilla Oskam. Advertenties

Advertenties
Lees Artikel →

Engels volgens het Europees Referentiekader

ERK can-do-statements In dit bestand is een overzicht te vinden van de can-do-statements. Deze statements bestaan uit zes niveaus, voor de basisschool wordt niveau A1 als uitgangspunt genomen. Bron: Praktische […]

Advertenties
Lees Artikel →